top of page

LUKÁŠ HOUDEK

 

lukashoudek.cz@gmail.com

+420 604 463 676

 

  • Facebook
  • Instagram

Lukáš Houdek (1984) vystudoval romistiku na FF UK v Praze. Fotografovat začal v roce 2005, kdy se pokoušel zaznamenávat situaci Romů v rozličných lokalitách v ČR i zahraničí, ale později také například život členů kasty dómů v severní Indii, kteří jsou považování za současníky Romů. V rámci své práce pro nairobskou organizaci MYSA v roce 2008 dokumentoval následky genocidy po tehdejších prezidentských volbách, nebo život vymírajících severokeňských kmenů Gabra, Turkana a Elmolo.

Od roku 2010 se Houdek věnuje také výtvarné fotografii, jejímž prostřednictvím zpočátku sugestivně reflektoval zejména vlastní identitu v konfrontaci s okolní společností a jejími postoji k odlišným sociálním skupinám (Titáni, 2010; Život snů, 2010; Freakshow, 2011; Výročí, 2012 atd.).

Ve své současné tvorbě se věnuje zejména tématu identity, ať už své vlastní (např. Všechny kalhotky mojí matky, 2011), tak zejména transgender osob (F64.0._online, 2011; Robin, 2012). Současně pracuje na několika dlouhodobých projektech, které se zabývají světem indických hidžer a kóthí (Lilie, 2012; Daisies, 2012; Ritika, 2012 atd.).

Mezi jeho hlavní témata patří také reflektování odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 a proměnám českého pohraničí. V těchto projektech využívá jak archivních materiálů a výpovědí pamětníků (Umění zabíjet, 2012; Umění dosídlit, 2011-2013; Odložené životy, 2009-2012), tak vlastních motivů vycházející z této temné éry české historie (Musíš zapomenout na Johanna, 2013).

V posledních letech se věnuje aktuálním tématům migrace (HopeTour, 2016; RefuRental, 2015-2016; Národní poklad, 2017), dezinformací (From Lower House, with Love; Krasiński a Josefa, 2019) nebo postavení Romů v české společnosti (Naši, 2018). 

Od roku 2017 také natáčí audio-dokumenty pro Český rozhlas. Za dokument Bílá nosí smrt o stigmatizaci albínů v Ghaně získal Novinářskou cenu za rok 2019.

 

Zastoupení ve sbírkách

Muzeum současného umění v Krakově (MOCAK)

Německé historické muzeum, Berlín

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

Slovenské národní muzeum, Martin

Muzeum romské kultury, Brno

Künstlerhaus, Schirnding

Rezidence

2008 MYSA, Nairobi (Keňa)

2014 Grandhotel Cosmopolis, Augsburg (Německo)

2015 University of Johannesburg, Johannesburg (Jižní Afrika)

2015 Grandhotel Cosmopolis, Augsburg (Německo)

2016 Goethe Institut, Amman (Jordánsko)

2017 Galerie Klubovna, Brno (ČR)

2017 Curatorial Studies Institute, Bratislava (Slovensko)

2018 České velvyslanectví v Accře (Ghana)

Ocenění

2019 - Novinářská cena - kategorie audiovizuální žurnalistiky

2017 - nominace na Cenu Mileny Jesenské

2017 - nominace na Novinářskou cenu - kategorie audiovizuální žurnalistiky

2011 - Novinářská cena (čestné uznání) - kategorie psané žurnalistiky

***************

 

Lukáš Houdek (1984) studied the Romani Studies at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. He began photographing in 2005, when he documented the situation of Roma in different localities in the Czech Republic or abroad and later the life of members of Dom caste in north India, which are considered to be contemporaries od Roma people. Within his work for Nairobi organization MYSA in 2008 he has documented the situation after the genocide during presidential postelection violence or the life of rare North Kenyan tribes Gabra, Turkana and Elmolo.

Since 2010 Lukáš Houdek is devoted to artistic photography too by which he suggestively reflects his own identity confronted with the society and its approach to different social groups (Titans, 2010, Dream Life, 2010; The Freakshow, 2011; The Anniversary, 2012).

In his actual work Lukáš Houdek prefers the theme of the identity either his own (All the pants of my mother, 2011) or identity of transgender persons (64.0._online; 2011, Robin, 2012).

At the same time he works on few long time projects, concerned in the world of Indian hijras and kothis (The Lilies, 2012; The Daisies, 2012; Ritika, 2012 etc.). Amongst his main topics we can find also the expulsion of German inhabitants after 1945 and transformation of the Czech border land. In these projects he uses archive materials and authentic testimony of survivors (The Art of Killing, 2012; The Art of Settling, 2011-2013; Abandoned lives, 2009-2012) and also his own motives based on this dark epoch of the Czech history (You have to forget about Johann, 2013).

In recent years he deals with the actual topics of migration (Hopetour, 2016; RefuRental, 2015-2016; National treasure, 2017), fakenews (From Lower House, with Love; Krasiński and Josefa, 2019) or situation of Roma in Czech society (Our folks, 2018). 

Since 2017 he produces also radio documentaries for Czech National Radio. For his documentary White Brings Death on the stigma of people with albinism in Ghana, he was awarded Journalist Award 2019.

Collections

Museum of Contemporary Art in Krakow (MOCAK)

German Histrical Museum, Berlin

Museum od Decorativ Arts, Prague

Museum of Romani Culture, Brno

Künstlerhaus, Schirnding

Residencies

2008 MYSA, Nairobi (Kenya)

2014 Grandhotel Cosmopolis, Augsburg (Germany)

2015 University of Johannesburg, Johannesburg (South Africa)

2015 Grandhotel Cosmopolis, Augsburg (Germany)

2016 Goethe Institut, Amman (Jordan)

2017 Galerie Klubovna, Brno (Czech Republic)

2017 Curatorial Studies Institute, Bratislava (Slovakia)

2018 Czech Embassy in Accra (Ghana)

Awards

2019 - Journalist Award

2017 - nomination -  Milena Jesenská Award

2017 - nomination - Journalist Award

2011 - honorable mention - Journalist Award

 

Výběr z výstav / Selected exhibitions

 

2021

Czech Centre Budapest, Budapest, HU (Orient Reloaded)

Liptovska galeria Petra Michala Bohuna, Liptovský Mikuláš, SK (Trienale of Portrait)

Czech Centre Bucharest, Bucharest, ROU (The Beauty of Oppression)

2020

JugendKunstSchule Dresden Palitzschhof, Dresden, DE (Naši / Our Folks)

Artivist Lab, Praha, CZ (My body, my show!)

Galerie Hraničář, Ústí nad Labem, CZ (BíLá Místa)

Artivist Lab, Praha, CZ (Výročí, Anniversary)

2019

 

Liptovska galeria Petra Michala Bohuna, Liptovský Mikuláš, SK

Röcklturm, Landshut, DE (Naši / Our Folks)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zlín, CZ (Alternativy destrukce)

2018

SANDESH, Chandigar, IND

Labor Bp, Budapest, HUN (HateFree?)

SANDESH, Dehradun, IND

Nitrianska Galéria, Nitra, SK (HateFree?)

2017

ArtBar Druhý Pád, Brno, CZ(Sami za Sebe)

Muzeum romské kultury, Brno, CZ (Bez nenávisti)

Galerie Klubovna Brno, CZ (Lukáš Houdek, Dachil Sado)

Potulná galéria NomadSPACE, various villages in Slovakia, SK  (HopeTour)

Národní galerie v Praze - intervence, CZ (Národní poklad / National treasure)

Galerie Vestředu Plzeň, CZ (Me is Someone Else)

Galerie NTK Praha CZ (Strach z neznámého / Fear of Unknown)

2016

Goethe Institut Praha, CZ (Carte Blanche Middle East)

Kunstpunk Berlin, DE (Mirror of Alterity)

Kunsthalle Bratislava, SK (Strach z neznámého / The Fear from Unknown)

Moravské náměstí, Brno - instalace ve veřejném prostoru, CZ (HopeTour)

Muzeum města Ústí nad Labem (Umění zabíjet & Umění dosídlit)

DOX Prague, CZ (HateFree?)

Muzeum Oderska / Museum of Odry, CZ (The Art of Killing & The Art of Settling)

 

2015

 

Constitution Hill, Johannesburg (Between Democracies)

Moving Station, Plzeň (Život snů)

Art Space NOV, Pardubice (Výročí)

Tančící dům / Dancing House, Praha (Periferie)

Výstavní síň Chrudim (Sudetské humorky)

Artinbox, Praha (Odsun)

Hraniční přechod Slavonice-Fratres (Kam mizí hranice?)

 

2014

 

Glarie NTK, Praha (Xenofilia)

Grandhotel Cosmopolis - Spenglerei, Augsburg, DE (The Art of Killing)

Brandýs nad Labem - veřejný prostor (Z Domova domú)

Novákovy garáže / Novaks' garages, Hradec Králové, CZ (Sexplicit - group show)

Palác umění / Palace of Arts Lviv, UKR (Art is Freedom - group show)

Veřejný prostor / Public space Bystříce pod Hostýnem, CZ (Herna)

Alina Gallery, Chemnitz, DE (The Art of Killing)

Moving Station Plzeň, CZ (Off Station - group show)

Casa delle culture del mondo, Miláno (Itálie) / Milan (IT)

Veřejný prostor ve Stříbře (Teorie přizpůsobivosti)

Mostra Permanente della Grande Guerrain Valsugana e sul Lagorai, Trento (IT)

Microna, Praha (Sexplicit - kolektivní výstava)

Klášter Speinshart, Německo (Du musst Johann vergessen)

České centrum Mnichov, Německo (The Art of Killing)

 

2013

 

Městské muzeum ve Stříbře (Musíš zapomenout na Johanna)

Fórum E. de Almeida v Évoře, Portugalsko (Portas Abertas - kolektivní výstava)

Era Svět Praha (Musíš zapomenout na Johanna)

Hotel Icon, Praha (Art for Life - kolektivní benefiční výstava)

Salotto, Jihrava (NANOHACH Ven! - kolektivní výstava)

Muzeum romské kultury Brno (Umění zabíjet)

Romaňi cerha - Riegrovy sady (V jednotě je síla)

Zukunft am Ostkreuz Berlín (quEAR! - kolektivní výstava audio umění)

Galerie NTK Praha (TRANSGENDER ME  kultura / čas / kontext - kolektivní výstava)

České centrum Berlín (Transgender Me - kolektivní výstava)

Sokolský stadion - veřejný prostor (Umění zabíjet)

Klášter Speinshart - Bílá kaple, Německo (Odložené životy)

Museum of Contemporary Art Krakow - MOCAK, PL / Sklad Solny (The Art of Killing)

Artinbox Gallery Praha (Kdo lže, krade...? - kolektivní výstava)

Artwall Gallery Praha (Umění zabíjet)

Galerie NTK Praha (Umění zabíjet)

Meet Factory Praha (Veřejný dům I. - projekce souborů Ritika, Píjár a Lilie)

 

2012

Památník Ležáky (Lačho lav sar maro)

KC Prádelna (D/Romové)

Qcafé Praha (TITÁNI)

Centrum současného umění DOX (Transgender Me - kolektivní výstava)

Galerie NoD Praha (Život snů)

Venkovní opěrná zeď - Soběslavova ulice Stříbro (Lilie)

Výstavní síň In memoriam - Památník Lidice (Lačho lav sar maro)

Muzeum romské kultury (Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba)

Art Prague - Výstavní síň Mánes (Identikit - kolektivní výstava)

Sedmé nebe Praha (NANOHACH Ven! - kolektivní výstava)

Parlament ČR - Senát (Nahlížení za náš svět - kolektivní výstava)

Angels Café (F64.00_online)

Knihovna Václava Havla (Lačho lav sar maro/ Dobré slovo je jako chleba)

DOX Praha (OPEN CALL - kolektivní výstava v rámci projektu Luciferův efekt)

2011

 

K4 Praha (NEviditelní)

Kreadance České Budějovice (NANOHACH ven! - kolektivní výstava)

Ateliér tělového designu wwww.telovydesign.cz (Život snů)

KP Lety (Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba)

Duncan Centre Praha (NANOHACH Ven! - kolektivní výstava)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany (NEviditelní)

Galerie NoD Praha (Transgender Me - kolektivní výstava, současně spolukurátor výstavy)

Dům čtení Praha (Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba)

Farnost Ostrava Zábřeh (Kořeny/ROOTS)

Horká vana České Budějovice (NANOHACH Ven! - kolektivní výstava)

Art /SPACE/ Praha (Romové/NEviditelní)

Kladenské dvorky (Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba)

PřF UP Olomouc (Kontrasty)

Veřejný prostor v Košicích (NANOHACH Ven! - kolektivní výstava)

Café Jericho Praha (Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba)

Galerie fotografie - Artinbox Praha (Titáni - v rámci výstavy Láska je slepá, sex je jinde)

Společenský dům Neratovice (Titáni a Život snů)

Divadlo Ponec Praha (NANOHACH ven! - kolektivní výstava)

 

2010

Galerie Gymnázia Stříbro (D/ROMové)

Karavanseráj Praha(Kořeny/ROOTS)

Husova Knihovna Modřany (Moldávie)

Veřejný prostor v Poličce (Kořeny/ROOTS)

RefuFest Praha (Kořeny/ROOTS)

M-club - Zámek Žerotínů Valmez (NEviditelní)

Galerie Cafe Restaurant Polička (Behind Safari - Kontrasty)

Jindřišská věž Praha (NEviditelní)

Muzeum romské kultury Brno (D/ROMové)

Square Mont des Arts/Kunstberg, Brusel (kolektivní výstava)

 

2009

Český rozhlas České Budějovice (Behind Safari)

Vila Doris Šumperk (NEviditelní)Venkovní opěrná zeď Kaštan Stříbro (Kořeny/Roots): (Videoreportáž Deníku z vernisáže můžete shlédnout ZDE.)

Mezinárodní konference "CSO Development effectivness" Praha (Behind Safari)

Festival Colour meeting Polička (NEviditelní)

Galeria umenia a tvorby Šaľa, Slovensko (WISWAP, kolektivní výstava)

Festival Jeden svět Brno (Behind Safari)

Festival Jeden svět Olomouc (NEviditelní)

Galeria Centralis  Budapešť (Chachipe Youth, kolektivní výstava)

Muzeum romské kultury Brno (Romipen, kolektivní výstava)  

 

2008   

Gymnázium Stříbro (Behind Safari)

Rezidence velvyslanectví ČR v Nairobi, Keňa (Fallen Heaven, kolektivní výstava)

Muzeum romské kultury Brno (NEviditelní)

Dům národnostních menšin Praha (Trilobitos romano)

Galerie U Zlatého kohouta Praha (Žiju v poušti, kolektivní výstava)

Biskupství Královehradecké (Katedrála,  kolektivní výstava)       

 

2007   

Bílé nároží Plzeň (NEviditelní)Kino OKO Praha (Hello Pakistan)       

 

2006   

Městské muzeum Stříbro (Hello Pakistan)

Kavárna Jericho Praha (Hello Pakistan)

Muzeum Policie Praha (Hello Pakistan)

Follow me on Twitter

Follow me on FB

bottom of page