top of page

Orient Reloaded

série 20 fotografií z katalogů cestovních kanceláří vyvolaných technikou VanDyke, 2017

V dřívějších dobách jsme k Egyptu, a Blízkému východu obecně, vzhlíželi s obdivem, špetkou napětí a touhou, že se sami jednou do takové destinace vydáme a zažijeme dobrodružství, jaké ve svých knihách popisovaly ikony českého cestopisu Hanzelka a Zikmund. Se zatajeným dechem jsme si prohlíželi někdy i desítky let staré fotografie pyramid, nespoutaného Nilu, tajuplných obyvatel, starověkých paláců a chrámů. Dnes jsou těmito chrámy hotelové rezorty, kam se vydává stále více Čechů - na základě blyštivých fotografií z katalogů cestovních kanceláří.  


Podle předpovědi ACKA během letošního roku navštíví Egypt téměř 300 tisíc českých turistů. Tím se země dlouhodobě řadí na čelní příčky destinací, které Češi volí pro dovolenou nejčastěji. Česká republika současně patří mezi země, jejíž občané mají největší strach z islámu nebo muslimů a ti se často stávají také tématem zdejších populistických politických diskusí. Proč tedy někteří Češi do Egypta jezdí? Jak své dny v Orientu tráví a naplňuje jejich očekávání tvořené touhou po levném luxusu? Jakou roli v tom hraje Orient a touha po jeho poznání? Letos v červenci jsem se vydal na jeden z týdenních all-inklusive zájezdů do Egypta, abych zachytil motivace, plány a postřehy jeho účastníků. Proč se očekávání některých z nich nenaplnily? Co je nejvíce překvapilo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series of 20 photographs from catalogues of travel agencies developed by the VanDyke technics, 2017

 

In earlier times, we were looking up to Egypt and the Middle East in general with admiration, a bit of excitement, and with the desire to go to such destination one day and experience the adventures that the icons of the Czech voyagers Hanzelka and Zikmund described in their books. Holding our breath, we were watching old photographs of pyramids, unbounded Nile, mysterious inhabitants, ancient palaces, and temples. Today, these temples were replaced by hotel resorts, visited by more and more Czechs -  encouraged by shining photos from the catalogues of travel agencies.

 

According to the estimation of ACKA, almost 300,000 Czech tourists will visit Egypt this year. This makes the country one of a long-term leaders in the destinations that Czechs most often choose for holidays. Czech Republic is at the same time one of the countries whose citizens are most afraid of Islam or Muslims, who are often also the subject of local populist political debates. So why do some Czechs go to Egypt? How do they spend their days in Orient? Does it fulfil their expectations created by the desire for cheap luxury? What is the role of Orient and the desire for its discovery? So in July, I went for a one of a week-long all-inclusive tours to Egypt to capture the motivations, plans and observations of its participants. Why did the expectations of some of them have not been fulfilled?

 

 

 

 

 

bottom of page