top of page

Odložené životy / The Abandoned Lives

věnováno Ani / dedicated to Anni

 

Odložené životy jsou sérií fotografií portrétů zemřelých blízkých zejména později odsunutých Němců, kteří žili před druhou světovou válkou, a krátce po ní, ve stříbrském regionu. Projekt vznikal v letech 2009 – 2012.

Do dnes osmitisícového Stříbra v západních Čechách začali Němci proudit z důvodu otevření stříbrných dolů již koncem 17. století. S postupem času začal ve městě počet Němců nad Čechy převládat, což napomohlo k drtivému vítězství Sudetoněmecké strany v obecních volbách v květnu a červnu 1938. Po druhé světové válce i zde došlo k vyhnání většiny německého obyvatelstva. Rodiny byly nuceny neprodleně opustit svůj majetek, a také své blízké uložené na místním hřbitově. Někteří byli na čas deportováni do speciálních koncentračních táborů, k odsunu do Německa tak došlo až o několik měsíců později. Obdobný osud stihl také německé nebo poněmčené obyvatele ostatních obcí na Stříbrsku (Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice, Lšelín, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov, Zhoř a další).

Vyhnaným rodinám již nebylo dovoleno se do své české vlasti vrátit. Dnes proto hroby s ostatky jejich příbuzných a přátel chátrají. Cílem projektu je proto připomenout zapomenuté osudy těchto rodin a uctít památku těch, jejichž památka následkem válečných a poválečných událostí být několik desetiletí uctívána nemohla.


*****

 

Abandoned lives are a series of photographs of portraits of deceased people that were relatives of later mostly expelled Germans after the World War II from Stříbro region.

The Germans started to migrate to the Western Bohemian town Stříbro (Mies in German) due to the opening of the silver mines in the late 17th century. As time wend, the number of Germans in the town grown over 90 percent, that later helped to victory of Sudeten German Party in local elections in May and June 1938. After the World War II, there was a wild deportation of the German population happening - regardless of their (dis)engagement in war activities. Families were forced to immediately leave their properties and also their beloved ones buried in the local cemetery. Some of them were deported temporarily in special concentration camps (that were often conected with forced labor and physical violence), after few months they continued to Germany.
The transferred families were no longer allowed to return to theri Czech homeland. Today, therefore, the graves with the remains of their relatives and friends fall into disrepair. A similar (and often even more tragic) waited for the German or Germanised residents of other villages in Stříbro region (Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšica, Lšelín, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov, and Zhoř others).

Instalace v Klášteře Speinshart, Německo 2013 / Instalation in Speinshart Monastery, Germany 2013

Instalace v Klášteře Speinshart, Německo 2013 / Instalation in Speinshart Monastery, Germany 2013

Speinshart

Speinshart

Instalace v Klášteře Speinshart, Německo 2013 / Instalation in Speinshart Monastery, Germany 2013

JOSEF WESCHTA

JOSEF WESCHTA

dlouholetý kostelník ze Svojšína č. 28/ langjähriger Mesner aus Schweissing no. 28 14. 5. 1870 - 24. 12. 1939 pochován ve Svojšíně / beigesetzt in Schweissing

MARIANNA PHILIPP

MARIANNA PHILIPP

z Ostrovců / aus Ostrowitz zemřela 23. 7. 1917 ve věku 53 let / gestorben am 23. 7. 1917 im Alter von 53 Jahren pochována ve Svojšíně / beigesetzt in Schweissing

JOHANN HARKER

JOHANN HARKER

18. 8. 1855 - 23. 5. 1903 pochován ve Stříbře / beigesetzt in Mies

FAMILIE ALBRECHT UND HOFMANN

FAMILIE ALBRECHT UND HOFMANN

nedatováno / nicht datiert pochována ve Stříbře / beigesetzt in Mies

BERTA HESS

BERTA HESS

1910 - 28. 7. 1936 pochována ve Stříbře / beigesetzt in Mies

nečitelné/ unleserlich

nečitelné/ unleserlich

pochována v Prostiboři / beigesetzt in Prostibor

MAGDALENA KLÄRNER

MAGDALENA KLÄRNER

z Malovic / aus Mallowitz 24. 9. 1862 - 23. 9. 1942 pochována v Ošelíně / beigesetzt in Oschelin

GEORG BAYER & ANNA BAYER

GEORG BAYER & ANNA BAYER

2. 4. 1846 - 21. 12. 1916 & 10. 5. 1847 - 8. 4. 1927 pochováni v Kostelci / beigesetzt in Kostelzen

údaje chybí / Angaben fehlen

údaje chybí / Angaben fehlen

pravděpodobně manželka Josefa Honsowitze / vermutlich die Ehefrau von Josef Honsowitz pochována v Prostiboři / beigesetzt in Prostibor

bottom of page