F64.0._online

 

Pod kódem F 64.0. je v Mezinárodní klasifikaci nemocí vedena transsexualita. Ta ji popisuje jako poruchu pohlavní identity, tedy „touhu žít a být vnímán jako člen opačného pohlaví“, doprovázenou přáním vytvořit pomocí chirurgické a hormonální léčby své tělo „co nejvíce podobné tělu preferovaného pohlaví“. Přestože se v posledních letech téma transsexuality otevírá stále častěji, patří stále mezi společenská tabu. Transgendeři jsou často považováni za úchylné a zvrácené, a i proto žijí v sociálním odloučení. Například ve Španělsku je osmdesát procent z nich nuceno živit se prostitucí, jelikož jsou z důvodu vysoké diskriminaci a předsudkům nezaměstnatelní. Důvodem toho je zejména neznalost problematiky a strach z něčeho cizích, dosud schovaného za oponou ticha.

Fotografie vznikly skrz webovou kameru na nejmenovaných mezinárodních internetových stránkách. Jedná se o obrázky každodenního života jejich pravidelných návštěvníků z celého světa.* Někteří na tomto internetovém portálu hledají sexuální vyžití, jiní přátele, pocit sounáležitosti, ale také zejména možnost být sami sebou. Webová kamera jim může poskytnout pocit pozitivně laděného veřejného prostoru. Neexistují zde úsměšky, postrky a násilí. Jejich diváci naopak chválí jejich nový účes, tvar rtů, nové bleděmodré šaty nebo barvu hrnku, ze kterého pijí kávu. Jelikož někteří z fotografovaných prožívají před kamerou svůj soukromý život a se svým publikem denně sdílejí osobní problémy i radosti, zachycují právě tyto snímky celé spektrum intimních situací.

* Uvedené osoby s fotografováním souhlasily.

 

*****

 

The photographs were created via a web camera in an unspecified international chatroom. These are the pictures of the everyday life of regular transgender visitors to this chatroom from al over the world.* Some of the visitors are searching for sexual activities; some are looking for friendship, a feeling of togetherness; but above all they want to be what they truly are, to be themselves. The web camera provides them the feeling of a positive public space in contrast to the real world of societal norms. In chartrooms there are no jeers, unfairness and violence. In addition, their viewers praise their new hairstyle, the shape of their lips, their new light blue dress or the color of their coffee cup. Because some of the people in the photographs live out their private lives in front of the camera and share their personal problems and pleasures with their viewers everyday, the photographs capture a wide spectrum of intimate situations.

* All persons gave their permission to be photographed.