top of page

Dokumentární fotografie z rozličných romských lokalit v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, Francii, Moldavsku, Kosovu, Albánii a na Ukrajině. Ty vznikaly od roku 2003 do současnosti.

 

*****

 

Documentary photographs from various Roma comunities in Czech Republic, Slovakia, Slovenia, France, Moldova, Kosovo, Albania and Ukraine. They have been taken since 2003.

NEviditelní / The INvisibles

bottom of page