Lilie / The Lilies

 

Lilie jsou sérií více než sedmdesáti černobílých statických portrétů hidžer žijících na rozličných místech Dillí, které vznikají od roku 2012.

 

Hidžry jsou svébytnou skupinou indické společnosti a vyznačují se vlastními normami nebo striktně hierarchizovaným vnitrokomunitním systémem. Často jsou označovány jako třetí pohlaví nebo osoby, které nejsou ani mužem, ani ženou, případně jako eunuši nebo kastráti. Zjednodušeně řečeno se jedná o biologické muže, kteří oblékají ženské oblečení a touží po odstranění svých genitálií, jelikož se cítí jako členové opačného pohlaví. Hidžry věří, že po kastraci dojde k propojení s jednou z indických bohyň (nejčastěji Bedhradž Mátá) a ony tak získají magickou moc, nakloní si její přízeň. V našem kontextu bychom je patrně označili za transsexuální nebo transgender osoby, ale v Indii se pojem hidžra vyznačuje kumulací dalších sociokulturních a religiózních významů.

Samy hidžry kladou základní kámen své vlastní historie již do známého indického eposu Rámájana, tedy do doby před téměř třemi tisíci let. Asi nejsilnější pozice dosáhly za dynastie Mughalů, která ovládla indický subkontitent v letech 1526-1858. Tehdy zastávaly výsadní pozice – například u mughalských soudů, jako poradci vládců nebo jako ochránci královských harémů a paláců. Věřilo se, že pro absenci sexuální touhy jsou vhodnými osobami pro vykonávání těch z nejzodpovědnějších povolání.

Jejich situace se rapidně změnila za britského kolonialismu. Společně s dalšími skupinami byly označeny za kriminální skupiny obyvatel a dostaly se tak do středu zájmu policie a úřadů. Tradičně se hidžry živily (a některé dodnes živí) žehnáním novomanželům, nově narozeným dětem nebo běžným obyvatelům v různých každodenních situacích. Většina obyvatel Indie věří v jejich magickou moc, a proto se při důležitých rituálech životního cyklu snaží hidžry usmiřovat, nejčastěji finančními prostředky, výměnou za jejich kladnou sudbu. V posledních desetiletích ale dochází k ústupu od této tradiční profese a většina hidžer se tak dnes živí prostitucí nebo žebrotou, které jsou v Indii nelegální.

Tato výrazná změna měla také fatální dopad na jejich společenské postavení. Přestože se obecně deklaruje, že hidžry se těší poměrně velkému respektu svého okolí, jsou velmi častým terčem verbálních i fyzických útoků, diskriminace, znásilnění nebo obtěžování jak ze strany běžných obyvatel, tak také státních úředníků (včetně policie). Neustále proto balancují na hraně zákona a pro svou odlišnou pohlavní identitu jsou často zavržené vlastní rodinou. Snaží se proto najít útočiště a porozumění v poměrně silné základně svých souputnic, zejména pak své guru, která bude nad svými dcerami (čelas) držet ochrannou ruku a poskytne jim možnost pracovat na vlastním území města striktně rozděleného mezi různé hidžerské komunity.

 

*****

 

Lilies are a series of more than seventhy black and white portrait of Hijras living in various places in Delhi. These photographs have been shot since 2012.

press to zoom
Čótí
Čótí

press to zoom
Čandra & Šelvi
Čandra & Šelvi

press to zoom
1/36
Núrí
Núrí

press to zoom
Šámijá
Šámijá

press to zoom
Zoya
Zoya

press to zoom
1/35