top of page

Amare / Naši / Our Folks

Romové jsou součástí české, nebo československé, společnosti po staletí. Přestože jim je částí společnosti nezřídka dáváno najevo, že Česko jejich zemí není („Ať táhnou, odkud přišli!“), většina z nich se tu narodila a považuje Česko, případně konkrétní jeho region, za svůj domov. Cítí se jako Romové, současně se však identifikují jako Češi.

Zejména moravští Romové žili už v období První republiky mnohdy integrovaně na moravském venkově. Z této doby se také dochovaly fotografie zachycující tyto Romy v lokálních krojích. Podíleli se, a někteří Romové dodnes podílejí, na uchovávání a rozvoji českého folkloru. Tomu však byla učiněna přítrž v podobě holokaustu, kdy byla většina z těchto Romů, vedle skupiny Romů českých, vyhlazena v nacistických koncentračních táborech.

 

Autor by rád poděkoval za pomoc při realizaci tohoto cyklu Kateřině Černíčkové, folklórním souborům Kohoutek, Rosénka, Rokytka Pramínek. V neposlední řadě pak romským mužům a ženám z celého Česka, kteří se nechali portrétovat.   

bottom of page