top of page

Titáni / The Titans (2010)

 

V životě potkáme spoustu lidí. S některýma strávíme pár minut a zůstanou nám v hlavě navěky. S jinýma žijeme pět let a po dalších deseti si nevybavíme ani jejich jméno. Někdy člověk, kterýho známe několik momentů, změní náš život, vyvrátí ho ze základů a stáhne nás ke dnu. Je jenom na nás a našich blízkých, aby nás z těch průserů společně dostali. Někdy se jim to povede, jindy ne. Možná i v dobrý víře udělaj něco, čeho pak celej život litujou. A nám nezbyde nic jinýho, než jim to dokola připomínat a vyčítat v momentech, kdy jsou slabý, protože normálně o tom mluvit nejde.

 

*****

 

In our life we meet so many people. With some of them we spend a few minutes and they stay in our mind forever. With others we may live five years and after ten more years we cannot even recall their names. Sometimes a person we know for a few seconds changes our life, destroys its roots and gets us down. It is only up to us and our folks to get us out of these shits. Sometimes wesucceed together, sometimes not. Our folks sometimes in their good will do something they will later regret for the rest of their lives. And our task is to repeat them their faults round and round always when they are weak, because normally we cannot talk about it.

 

 

 

Táta / Dad
Táta mě skoro nikdy nemlátil. Jenom když jsem ho strašně vytočil. To se zvedl ze židle v kuchyni

u radiátoru, otevřel skříň na chodbě a prudce vytáhl pásek. Chytil mě kolem pasu. Děsně to bolelo.

Někdy to vzal i přezkou... Jednou byl apríl. Mně bylo tak šest. Brácha si ze mě udělal srandu, tak

jsem se chtěl někomu pomstít. Zazvonil jsem za dveřma na zvonek a nakecal tátovi, že jde pan

Kahovec. Zamknul jsem se na záchod, čekal jsem a smál se do dlaní. Táta pak vyrazil dveře a já pěkně

dostal. Dodnes vidim tu mísu.

Dad would seldom beat me, almost never. Just when I made him real angry. At that point he jumped

out of his chair by the kitchen stove, opened the cupboard in the hall and quickly took out his belt.

He caught me around my waist. It hurt so much. Sometimes he even used the buckle to beat me...

Once it was the first of April. I was about six. My brother made fun of me. I wanted some revenge.

So I rang the bell and lied to my father that his friend Kahovec had come. I locked myself in the

lavatory, waiting and laughing behind my hands. Father then kicked the door open and I got trashed.

A lot. I still remember the lavatory bowl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Máma / Mum
Napětí. Přišel jsem o pět minut pozdějc, než bylo domluveno. Dostanu nebo nedostanu? Dostal

jsem. Hodně. Mně to ale přišlo vtipný. Smál jsem se mámě do obličeje, tak mi ještě přidala. Pak se

smála taky.

Tension. I had come back home five minutes later than I was supposed to. Would I be beaten or

not?  Yes, I was. A lot. Yet it seemed funny to me. I laughed into my mother’s face. So she beat me

even harder. Then she started to laugh too.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepa K.

Pepu milovaly snad všechny děti. Byl už skoro dospělej, ale přesto si s děckama pořád hrál. Byl to

můj vzor. Měl dokonale nazkoušený chvaty z americkejch akčních filmů. Trénoval je v parku,

v opuštěný školce, před školou, no prostě všude. Pozdějc si sehnal i nunčaky. To byl pak machr

ještě větší.

Jednou mě ten obdivuhodnej Pepa K. vzal na procházku. Došli jsme k šedýmu oprejskanýmu

činžáku. Zavedl mě dolů do sklepa, kde jsme občas s klukama hráli o dlouhých odpoledních schovku.

Tentokrát jsme tam ale pikolu nehráli. Stáhl si kalhoty a vytáhl na mě svuj obrovskej nástroj. Začal ho

přejíždět rukou a vzdychat. Pak sundal trenýrky i mě a strčil si ho do pusy. Nevim už, co všechno

bylo. Máma mi to nevěřila. Co by tomu prej řekli ostatní? „Vymyslel sis to!“  - V pěti letech? 

Ten stejně úžasnej Pepa K. potom zneužil několik dalších děcek. Věděl jsem, o který šlo. Bylo to na

nich poznat. Teď ho občas potkávam na ulici. Má vlastní děti. Nevim, jestli mě poznává. Já jeho

rozhodně jo.

(...) One day the wonderful Pepa K. took me for a walk. We came to the gray shabby tenement. He led

me down to the basement where we kids occasionally played long afternoon hide-and-seeks. This

time we were there but did not play that game. He stripped his pants and showed me his huge tool.

He began to touch it with his hand and to groan. Then he took off my pants too and took my penis

into his mouth. I do not remember exactly what happened. My mom did not believe me. What would

people say? "You invented it." – at the age of five? (...)

 

 

Babička / Grandmother
Babička pro mě vždycky byla hrdinka. Procestovala snad všechny přímořský hotely v Evropě a stala

se samozvanou expertkou na posuzování jejich kvality a přilehlý pláže. „Kanáry? Tam byly ty švecký

stoly. Ale velký vlny. Tam se mi moc nelíbilo. Ale jídlo bylo dobrý.“ Na svejch cestách zažila nekonečno

dobrodružství, který pak svojí nesmrtelnou fantazií rozpracovávala a po léta bavila svý obecenstvo

naskládaný v jejím jakože buržoazním obýváku. V posledních letech už ale necestuje. Sedí doma,

nemá zuby, skoro nevidí a neslyší. Hovory se poslední dobou točí jenom kolem vzpomínek a buráků,

který zamlada tak milovala (vždycky si nacpala plnou pusu, až jí padaly ven), a který teď už jíst

nemůže.

I always considered my granny a heroine. She traveled through perhaps all seaside hotels in Europe

and she became a self-appointed expert on their quality and the neighbouring beaches. “Canary

islands? There were buffet meals, but very big waves. I didn’t really like it there. But the food was

good.” During her journeys she experienced endless adventures that she later on, using her undying

imagination, would improve to entertain her audience for years, crowded in her bourgeois sitter. But

lately she does not travel. She sits at home, she has no teeth, almost blind and deaf. The chat with

her is all about memories and the peanuts she loved to eat, when she was younger (she would jam

them in her mouth until they were falling out), and which she cannot eat anymore.  

 

 

 

Ségra / Sister

Dlouho pro mě byla nejdůležitějším člověkem. Poskytovala mi azyl z reálnýho krutýho světa, kde se

mi lidi ze školy posmívali, šikanovali mě a na ulici na mě křičeli, že jsem zrůda. Turek do skleničky byl

základ, ségra cigárko do ruky a já svojí azbestovou hubou pomalu usrkával. Byla první, kdo věděl o

mých milostných avantýrách. To se jí vymstilo. Máma jí potom začala obviňovat, že může za to, že

jsem teplej. Pak se s tim naštěstí srovnala. 

Nikdy bych nečekal, že bude za chvíli azyl potřebovat ona sama. Osvojená dcerka se na ní v šestnácti

vykašlala a začala o ní říkat, že je kurva, protože ségra na její popud opustila jejího otce. Nikdy se z tý

dceřiný zrady nevzpamatovala. Se svýma dvěma hyperaktivníma dětma žije ve svým bytě, kterej jí

koupil táta a po večerech hraje počítačový idylky a čte harlekýnky.

For a long time she was the most important person in my life. She would offer me a haven from the real and

cruel world, where people were laughing at me, abusing me and screaming in the street that I am a freak.  

Turkish coffee in a glass, a cigarette in her hand and myself, slurping the hot coffee with my amianth

mouth. She was the first one to know about my love-affairs with men. She got punished for that. Mother

started to blame her, that she was the cause of my homosexuality.  Then fortunately she came to terms with

it. I would never have thought that she would later need a haven for herself. Her stepdaughter abandoned

her, when she was sixteen, and started to spread around the town that she was a whore, because she had

left her father. She has never got over this betrayal.  Now she lives with her two hyperactive kids in the flat

my father bought for her and at nights she plays computer idylls and reads soap-operas. 

 

 

 

 

 

Hondzik
Poznali jsme se ve školce, když mi ukazoval medailon svatýho Kryštofa ve křoví. Na střední jsme se

společně dívali na nejrůznější horory – Dům u hřbitova, Noční můra z Elm street, Texaskej masakr

motorovou pilou, Hory mají oči 2. Miloval film. Miluje ho dodnes. Nutnost peněžního výdělku ho

zavedla až k prodávání gay porna na ebayi. Vydělal si docela dost. Jednou na to ale náhodou přišla

jeho matka, když si šla přečíst do společnýho počítače maily od kamarádek. Byla učitelka. Potom

už porno neprodával.

We got to know each other in the kindergarten. In the bushes he showed me his Saint Christopher

medallion. During high school we watched together a variety of films - The House by the cemetery,

Nightmare on Elm Street, Texas Chainsaw Massacre, The Hills Have Eyes 2nd. He loved movies and he still

does. Need of money led him to sell gay porn on ebay. He earned quite a bit. Once though, by chance, his

new job was found out by his mother, as she was reading her e-mails from friends on their shared

computer. She was a high school teacher. Right after that he gave up porn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jirka
Velká láska. Já tenkrát dělal v divadle pozdě do noci. On pro mě obden do divadla jezdil. Nejdřív jsme

někde do sebe rychle naházeli něco k jídlu a pak mě odvezl na kolej. Před Kajetánkou jsme spolu

hodiny sedávali v jeho autě a poslouchali nejrůznější operní árie. Moje hlava na jeho rameni a jeho

ruka pod mým trikem. Pak jsem to všechno podělal.

 

Big love. At that time I used to work in a theatre till late night. Every other day he would pick me up. First we

would quickly eat somewhere and then he would drive me to my campus. In front of the hostel we used to

sit in the car for hours, listening to opera arias. My hand was on his shoulder and his hand under my

T-shirt. Later I screwed everything up.

 

 

 

 

 

Garry

Dělal na americký ambasádě v Praze. Poznali jsme se samozřejmě přes net. Byl černej jak moje kožený

tenisky a pěkně namakanej. I když několik let bydlel v Praze, žil naprosto USAnskej život ve svým

luxusním bytě na Smíchově. Neuměl vařit. Nikdy to nepřiznal. Jednou mě pozval na večeři, aby

skoncoval s mýma ustavičnýma fórkama na americkou kuchařskou neschopnost. Když jsem dorazil,

nikde nic nevonělo. Začal vařit až v tu chvíli. Vytáhl sušený maso a sušený brambory, naházel to do

vody – napučíno, hotovo. Z pytlíku vysypal štangli špaget do skleněný misky a dal je vařit do

mikrovlnky. Nic syntetičtějšího jsem asi ještě nejedl. Bylo to snad naposled, co jsem ho viděl. Jeho

mise skončila. Odjel.

 

He used to work at the American embassy. We got to know each other on the internet, of course. He was as

black as my leather tennis-shoes and muscled.  Even though he had been living in Prague for many years,

he lived an absolutely USA- style life in his luxury flat in Smichov. He was not able to cook. He would not

admit that. Once he invited me for dinner, in order to stop my stupid jokes on his American cooking inability.

When I got to his place, nothing was smelling. He started to cook right at that moment. He took dried meat

and dried potatoes out of the cupboard, he threw them into the water – expanded, ready! He tipped out a

bouquet of spaghetti into the glass bowl and microwaved  them. I have never eaten anything more

synthetic. It was I guess the last time I saw him. His mission was over. He left. 

 

 

 

Frenkie
Poznali jsme se na netu. Byl Číňan a žil v Miláně. Vyměnili jsme si několik zpráv. Chtěl mě tenkrát

poznat, ale neměl čas přijet. Najednou mi mailem přišel kód letenky. Po dlouhým uvažování jsem to

risknul. Jel jsem. Přivítal mě vysokej pohlednej Číňan v dlouhým luxusním kabátu. Po odnešení kufrů

jsme jeli do květinářství. Taxík byl pak plnej kytek. Koupil mi desítky bílých tulipánů. Mam je nejradši.

Úplně jak Pretty woman. 
Frenkie byl členem čínský vládnoucí rodiny. Ve svým milánským světě měl služku, zahradníka,

konkubíny, milence a kupu falešných přátel v hadrech od Diora. Pro mě měl volnej byt v centru města.

Byl osamělej.
Po dvou společných hodinách mě prej začal milovat. Když jsem lásku ani po jednom dni neopětoval,

rozhodl se vzít to do vlastních rukou. Vzal si, co potřeboval. Já měl modřiny na rukou od toho, jak mě

křečovitě držel. Po chvíli už jsem se ale nebránil. Pak jsem se tvářil, že se nic nestalo a šel s nim na

večírek plnej afektovaných lidí v bikinách, který v nestřeženým okamžiku kontrolovali označkování

mýho kabátu v předsíni. Ještě mi do Čech několikrát volal. „Miloval mě.“ Já jeho ne. Bylo mi ho líto.

 

 

 

 

Pavel

Vztah s Pavlem byl dost divnej. Já byl student fildy a naprostej antitalent na techniku. On byl technik a

naprostej antitalent na fildu. Měli jsme jenom jeden společnej zájem. Vzájemný ukájení se. Jednou

tejdně jsem mu napsal SMSku. Vyzvedl mě na bytě na Praze 10 a jelo se. Když ještě neměl svůj byt,

dělali jsme to v jeho stříbrným Meďáku. Mělo to svý kouzlo. Hlavně jednou, když si na nás policajti

posvítili baterkou skrz okýnko. 

V jeho novým bytě už to ztratilo lesk dobrodružství. Přesto byl ale skvělej milenec. Pokaždý, když si

mě přivezl domů, otevřel lednici a vytáhl salám v igeliťáku a několik rohlíků. Pokaždý se mě zeptal,

jestli si dám taky. Nedal jsem si nikdy. Radši jsem si dal jeho. Teď už se nevídáme.

The relationship with Pavel was a bit weird. I was a student of Humanities and total dullard on technique.

He was a technician and total dullard on Humanities. We had only one common interest. The mutual giving

of pleasure. Once a week, I wrote him an SMS. Then he picked me up at my flat in Prague 10 and off we went.

When he did not have his flat yet, we used to have sex in his silver Mercedes. This had its charm. Most of all

one day, when the cops shone a flashlight on us through the little window. In his new apartment it lost its

glace of adventure. He was still, however, a great lover. Every time he brought me to his place, he opened

the refrigerator and pulled out a sausage in plastic and a few rolls. Every time he asked me if I wanted too.

I never wanted. I'd rather taste his. We do not see each other anymore.

 

 

 

 

 

Ivan
Ivan byl Ukrajinec. Dělal v Praze na stavbě. Pěknej chlap. Co si budeme nalhávat, občas jsme spolu

spali. Neměli jsme ale kde, každej jsme s někym bydleli. Ivan měl ale v práci maringotku. Její poloha se

měnila podle toho, kde se zrovna stavělo. Vždycky na polorozpadlej gauč roztáhl děravou deku,

zapálil plynový kamínka a svlíkl si kalhoty. Pak jsme spolu vždycky dlouho mluvili. O Ukrajině a o tom,

jak tam spolu v zimě pojedeme. Nikdy jsme tam nejeli.

Ivan  was from the Ukraine. He used to work in Prague, on a construction site. A sexy man. Let’s tell the truth,

we had sex regularly. But there was no place to do that, each of us was living with somebody at the moment.

Luckily Ivan had a caravan at work. Its position would change due to the needs of building. He always

covered the broken sofa with a blanket, he lighted the gas heating and took off his pants. Afterwards we

used to talk for a long  time– about Ukraine and about our planned trip to his house in wintertime. We

never got there.

 

 

bottom of page